Postavite meje družinskim članom in drugim

Kolikokrat se počutite, da so vaše meje prestopljene?

Kje pravzaprav so vaše meje? So bile sploh kdaj jasno določene? Svoje meje lahko prevrednotite in postavite znova.

Kako lepo je skrbeti za druge ali narediti uslugo drugim! Brez prijaznosti, sočutja in solidarnosti, bi človeštvo sploh ne obstajalo. Vendar, če gremo znova in znova čez sebe zavoljo drugih pričakovanj in želja, se pravzaprav oddaljujemo od sebe, takrat ne živimo več v sozvočju s svojim najvišjim bistvom.

Kolikokrat se počutite, da so vaše meje prestopljene? Kje pravzaprav so vaše meje? So bile sploh kdaj jasno določene? Nemara ostajajmo ohlapne in nejasne vse od dogodkov v otroštvu, ko ste se morali prilagoditi pričakovanjem in zahtevam drugih? V kolikor vas to sedaj ovira in za vas preprosto ni več sprejemljivo, da se prepogosto žrtvujete za druge in s tem zapostavljate sebe, se počutite celo izkoriščane in ne dovolj cenjene za svoja prizadevanja in prispevek drugim ter se vaša jeza in odpor stopnjujeta, potem imam za vas dobro novico. Pripravljeni ste na spremembo!

Svoje meje lahko prevrednotite in postavite znova. Z jasno namero in zastavljenim ciljem boste v procesu kovčinga ozavestili, na katerih življenjskih področjih meja doslej še niste postavili, ali pa so bile zaradi določenih razlogov porušene. Prepoznali boste tudi, kdaj pravzaprav sami prestopate meje drugih ali prestopate lastne meje s tem, ko ne prenesete zavrnitve (ljubljene) osebe, ko ji odrečete uslugo, ki ni v celoti skladna z vašimi vrednotami, potrebami ali željami. Ko boste znali reči NE, boste spoznali, da vas vaši bližnji in daljni ne bodo imeli nič manj radi ali vas manj cenili, temveč vas utegnejo celo bolj spoštovati in upoštevati, obenem pa boste, zlasti svojim otrokom, omogočili, da izkusijo samostojnost in razvijejo organizacijske spretnosti in socialne veščine.