Ali ste "coachable" - zreli za coaching?

Biti "coachable"

Izraz coachable združuje pojme: biti učljiv + radoveden + željan osebne rasti + naklonjen (osebnemu ali poslovnemu) razvoju + voljan za to tudi kaj narediti.

Za coaching ste pripravljeni takrat, ko se znajdete na tisti točki, ko želite naprej, vendar ste se nekako »zataknili«, ko ste sami uporabili večino svojih virov, a kljub temu ne vidite rešitve ali konkretnih korakov, kako naprej. Ali ko vas nekaj res zelo moti in ste na vsak način pripravljeni to spremeniti ali razrešiti ter ste v to pripravljeni investirati svojo energijo, čas in denar - takrat je pravi čas za cocahing!

Povedano še nekoliko drugače, cocahing je primeren za stabilne, uravnovešene, funkcionalne in motivirane posameznike, ki ste, z namenom doseči večjo kvaliteto življenja - boljše zdravje, počutje ali bolj harmonične odnose ter osebno ali karierno uresničitev, že sami naredili veliko in ste prišli do stopnje, ko bi potrebovali za dosego svojega cilja še neodvisno zunanjo pomoč, pospešek ali podporo.

Ko ste pripravljeni – kako izbrati pravega coacha zase?

»Ko je učenec pripravljen, pride učitelj«, v primeru cocahinga, pride pravi cocah in s tem priložnost za vašo spremembo, opolnomočenje ali preobrazbo. V coachingu je za uspešno sodelovanje zelo pomembno vzajemno ujemanje med klientom in cocachem. Danes je na voljo veliko različnih cocahing šol in pristopov. Izkušen cocach lahko razvije svojstven pristop, pri čemer morajo ostati standardi, kot so temeljne kovčing kompetence ter etični kodeks, vselej enaki. Coachi se lahko specializirajo tudi za posamezna področja coachinga, na primer: poslovni, timski, osebni, življenjski in velnes coaching, kar je predvsem odvisno od tega, kdo je coacheva idealna stranka in kakšen pristop mu ustreza.

Nujno je, da se, preden se odločite za delo na sebi s pomočjo coachinga. dogovorite za krajši spoznavni sestanek s coachem, kjer vam ta predstavi svoj način dela in kjer lahko izmenjata pričakovanja, spoznate okviren časovni okvir in se dogovorite za ceno. To je navsezadnje tudi priložnost, kjer lahko ugotovite, ali vam njegov pristop in njegove vrednote ustrezajo ali ne.