O nas

Ustvarjamo boljšo prihodnost

Zakaj Vitalni Coaching?

- Nina Gregorič Ožura in Danica Vidmar -

Vitalni Coaching je namenjen vsem vam, ki ste pripravljeni investirati v svoj osebni ali karierni razvoj, v svoje zdravje in odnose ali želite preprosto uravnotežiti glavna življenjska področja. Ko veste, da ste naredili vse, kar ste sami lahko, da bi bilo vaše življenje osmišljeno in izpolnjeno ter ste se znašli na točki, ko bi potrebovali neodvisno zunanjo podporo, da bi zanesljivo dosegli svoj cilj. V procesu kovčing preobrazbe vas spremljam vse do točke, ko se zavestno odprete neskončnim možnostim in drzno izberete zase tisto, kar je v skladu z vašimi vrednotami in vašo življenjsko namero. Vitalni Coaching vam omogoča, da svoje življenje revitalizirate, to je da pritegnete vanj več živosti, vitalne energije, kar se odraža na vseh življenjskih področjih!

Zaživite svoje polne potenciale

Bi radi spoznali, kako mogočni ustvarjalci ste? Želite ponovno oživiti, re-vitalizirati, svoje življenje, naj si bo to na področju vašega zdravja, dobrega počutja, harmoničnih odnosov ali uresničevanju osebnega poslanstva? Dobrodošli v svetu brezmejnih možnosti!

POSPEŠEVALNIK

Vitalni Coaching vam lahko služi kot pospeševalnik vaše namere, je prostor, ki vas podpre, stopnica, na katero stopite, da lahko sežete po zvezdah.

Resničnost po vaši meri

Vaša resničnost je uresničitev vaših misli, je ena izmed mnogih različic, ki vam je bila na voljo in vi ste izbrali prav to. Toda vaše življenje še zdaleč ni že napisana zgodba, temveč se piše in spreminja sproti, po nareku vaših misli.

Coaching proces

Od izziva k cilju

Z namenom doseči izjemne rezultate v življenju, karieri, podjetjih ali organizacijah vas kot coach vodi skozi proces ozaveščanja nezavednih vzorcev, poglobljenega razumevanja vašega delovanja, prevzemanja odgovornosti ter osmišljanja in izboljševanja kakovosti vašega življenja. Na prvem srečanju se na podlagi vašega izziva definira dolgoročni cilj. Nato se na vsakem srečanju obravnava posamezen izziv, ki ga izpostavite in zasleduje posamezen cilj, ki je podrejen končnemu cilju. Ob tem vas coach pozorno posluša in prispeva svoja opažanja in vprašanja, ki vas vodijo do uvidov in spoznanj, na podlagi katerih pripravite konkretni akcijski načrt za izvedbo potrebnih sprememb. Proces coachinga zahteva vaše aktivno sodelovanje. Ne le, da se na vsako srečanje pripravite tako, da v naprej razmislite o izzivu ali dilemi, ki bi jo radi razrešili, temveč si tudi sami zadate nalogo, ki jo opravite do naslednjega srečanja. V procesu coachinga lahko pride tudi do preoblikovanja cilja, pri čemer je naša vloga spremljati vaše potrebe in vas podpreti pri doseganju za vas najpomembnejših rezultatov.

Ključna podpora

Optimalne rešitve vaših izzivov

Cilj, do katerega pridete znotraj cocahing procesa, je za vas najboljša možna rešitev vašega izziva, katere ne more predvideti niti najboljši strokovnjak. Sami zase najbolje veste, kaj je za vas dobro, le da se večkrat zatakne pri omejujočih prepričanjih, ki jih tekom življenja nehote ali nevede posvojimo. Uvidi in rešitve, do katerih pridete, so zato najbolj dragoceni in jih lahko kot take tudi najbolj zanesljivo vpeljete v svoje življenje. Coaching za vas ustvari ugodne pogoje, da lahko pridete do sprva neslutenih, a naposled presenetljivih in edinstvenih rešitev za vas!

Ustvarite svojo novo resničnost

Ko odkrijete svoje notranje vire

Ste bitje neomejenih možnosti. Ste tudi ustvarjalci in ustvarjalke svojega življenja. Vaša resničnost je uresničitev vaših misli, je ena izmed mnogih različic, ki vam je bila na voljo in vi ste izbrali prav to. Toda vaše življenje še zdaleč ni že napisana zgodba, temveč se piše in spreminja sproti, po nareku vaših misli. Kakršne so sedaj vaše misli, takšna resničnost jim bo sledila. Jasnim, osredotočenim, ubranim, mislim sledijo zavestne odločitve in želena resničnost. Kakšna pa je lahko resničnost nezavednih, razpršenih in nasprotujočih si miselnih tokov? Vam je všeč vaša trenutna resničnost? Ali bi morda želeli prevzeti vajeti svojega življenja še bolj odločno v svoje roke? Bi radi preusmerili tok dogodkov v smer, ki jo zavestno izberete sami? Bi radi spoznali, kako mogočni ustvarjalci ste? Želite ponovno oživiti, revitalizirati, svoje življenje, naj si bo to na področju vašega zdravja, dobrega počutja, harmoničnih odnosov ali uresničevanju osebnega poslanstva? Dobrodošli v svetu brezmejnih možnosti! Vse je že v vas. Prebudite vaš brezmejni potencial. Vitalni Coaching vam lahko služi kot pospeševalnik vaše namere, je prostor, ki vas podpre, stopnica, na katero stopite, da lahko sežete po zvezdah.

Pogum

Zaupanje

Vztrajnost

Fokus

Vitalni Coaching

Spoznajte nas skozi vprašanja
Coaching je dinamičen proces strukturiranih in strokovno vodenih pogovorov med coachem in klientom, ki je usmerjen k razjasnjevanju in realiziranju ciljev klienta. Coach je odgovoren, da ustvari varen prostor, da skozi proces postavljanja vprašanj, podajanja povratnih informacij in nudenja podpore ustvarja okoliščine, ki so spodbudne za osebni razvoj in doseganje želenih ciljev klienta. Klient pa je odgovoren za lastno učenje in razvoj, kar pomeni, da je v celoti odgovoren za izvedbo vsega potrebnega za dosego spremembe. Skozi proces coachinga boste prišli do uvidov, saj se v procesu osvetlijo tisti deli v vas in okoli vas, ki jih doslej sami niste znali videti. Vi nosite v sebi odgovore, ki so pravi za vas in kot opolnomočeni boste sami našli najboljše poti do cilja, ki ga želite doseči. V procesu boste prepoznali svoje omejitve, jih presegli in preoblikovali, kar vas bo vodilo do konkretnih sprememb v vašem zasebnem in poslovnem življenju. Na vaši poti transformacije vam nudiva popolno zaupnost, varen prostor, kjer lahko razprostrete najbolj intimne dileme in pridete v stik s svojo ranljivostjo, obenem pa sva z vami, ko se soočate s strahovi in omejujočimi prepričanji, ki stojijo na poti do cilja, ki ste si ga izbrali. Poslušava vas tako z ušesi kot tudi s srcem.
Izvorni pomen angleške besede 'coach' je kočija, kasneje se je uporabljala in se še uporablja tudi za avtobus. Najpogostejša raba besede se nanaša na športne trenerje, ki pa v resnici tudi niso zgolj v funkciji golega športnega treniranja posameznika ali ekipe, ampak delujejo vsestransko, z namenom da bi posameznik oziroma ekipa dosegla zastavljeni cilj. Tako izvorni pomen besede 'coach' kakor tudi najbolj razširjena uporaba besede imata skupni imenovalec – priti iz sedanjega stanja v neko želeno, prihodnje stanje, preprosteje - doseči cilj. To je v resnici tudi temeljni pomen in namen coachinga. Slovenskega prevoda v široki uporabi ni, obstaja poslovenjena oblika kovč, kovčing, a je angleško zapisana beseda 'coach' in 'coaching' v široki rabi, zato sva se odločili, da jo uporabiva tudi na najini spletni strani.
Na prvem coaching srečanju boste s tisto od naju, ki si jo boste izbrali kot svojo coachinjo, na podlagi vašega izziva definirali dolgoročni cilj. Nato se na vsakem naslednjem srečanju obravnava izziv, ki ga izberete vnaprej in je vsebinsko podrejen končnemu cilju. Ne glede na to, katero izmed naju boste izbrali, vas bova pozorno poslušali in prispevali svoja opažanja in vprašanja, ki vas bodo vodila do uvidov in spoznanj, ki so podlaga za pripravo konkretnega akcijskega načrta za izvedbo potrebnih sprememb. Proces coachinga zahteva vaše aktivno sodelovanje. Ne le, da se na vsako srečanje pripravite tako, da v naprej razmislite o izzivu ali dilemi, ki bi jo radi razrešili, temveč si tudi sami zadate nalogo, ki jo opravite do naslednjega srečanja in coach vam pri tem seveda pomaga. Tekom procesa lahko pride tudi do preoblikovanja cilja, kar ni neobičajno, a najina naloga, spremljati vaše potrebe in vas podpreti pri doseganju za vas najpomembnejših rezultatov, ostane nespremenjena.
Jungian Coaching (Jungovski coaching) je na temeljih analitične psihologije švicarskega zdravnika in psihologa Carla Gustava Junga (1875-1961) razvil dr. Avi Goren Bar. Dr. Goren Bar je certificiran klinični in izobraževalni psiholog, geštalt terapevt, supervizor za intermodalno ekspresivno terapijo ter predan novim znanjem. Vse od zaključka šolanja na Jungian Psychology School Jeruzalem se je v največji meri posvečal prav temu področju. Zgostil je teoretične koncepte Carla G. Junga, dodal kasnejše izsledke in znanja ter oblikoval praktično in učinkovito metodo in oblikoval orodja za osebno transformacijo in razvoj - Jungian Coaching. Orodja Jungian Coaching-a so avtorsko zaščitena, uporaba pa je dovoljena izključno diplomantom njegovega programa. Jungian Coaching je hitra, neposredna in hkrati zelo globoka metoda, ki odgovore na vaše dileme poišče tudi z raziskovanjem vaših nezavednih vzorcev, kar samo po sebi ponuja učinkovite rešitve in premošča marsikatere ovire. Pri Jungian Coaching-u poleg samih orodij Jungian Coaching-a (karte arhetipov, potovanja junaka, ženskega in moškega principa) uporabljava še elemente coachinga s pomočjo artefaktov (vaše skice, risbe, gib, glas, oblikovanje gline, kolaž …). Spodbujava pa vas tudi, da spremljate svoj nezavedni material iz sanj in začnete razmišljati simbolično, vse z namenom, da prebudite svoje speče potenciale in prepoznate omejujoče vzorce, da jih lažje preoblikujete in spremenite.
V skladu z ICF (International Coaching Federation) in EMCC (European Mentoring and Coaching Council) etičnimi standardi, ki sva jim zavezani, vam je zagotovljena popolna zaupnost vsega, kar se bo v procesu coachinga dogajalo, povedalo in dogovorilo. Zagotavljanje popolne zaupnosti ni omejeno na čas trajanja coachinga, ampak je trajno. Gornje navedbe niso v nasprotju s tem, da lahko coach za potrebe supervizijskega procesa preverja (brez osebnih identifikacijskih podatkov klienta) proces izvajanja coachinga pri svojem coaching supervizorju, ki je v enaki meri zavezan k zaupnosti vseh podatkov permanentno. Supervizijski nadzor in stalna nadgradnja znanja sta obvezni sestavni del vsake coaching prakse.

Nina Gregorič Ožura

- CEO, Jungian Coach -

Kot Jungian Coach v svojo prakso vpletam izkušnje in znanje, ki sem jih pridobila skozi življenje. To je zlasti zavedanje svojega telesa, pridobljeno skozi ples (in poučevanje) baleta in raziskovanje giba ter različnih telesnih in duhovnih praks, kot tudi skozi obsežno izkušnjo motenj hranjenja ter bolečine, doživete skozi obdobja večjih zdravstvenih preizkušenj. Zahtevne življenjske izkušnje so bile tiste, ki so me vodile do poglobljenega razumevanja odnosov in preseganja (svojih) omejitev. Simbolično, analitično in sintetično razmišljanje sem razvijala skozi dokončani študij umetnostne zgodovine in sociologije kulture. Vrsto let sem se razvijala skupaj s hitro rastočim podjetjem, ki je pred mojimi očmi zraslo v korporacijo. V poslovnem okolju sem ne le osvojila veščine poslovne komunikacije in odnosov, temveč tudi znatno prispevala k novim standardom za zdravje in dobro počutje tamkajšnjih zaposlenih. Življenje s kronično bolnim otrokom pa mi nalaga izjemno preizkušnjo in me neizprosno žene v smer osebnostnega razvoja. Ravnovesje, moč in mir v sebi negujem s pomočjo redne duhovne prakse, pristnega stika z naravo, ustvarjalnostjo ter z iskrenimi in navdihujočimi odnosi. Sedaj sem tukaj, da pomagam vsem, ki ste pripravljeni na temeljito življenjsko spremembo. V procesu coaching preobrazbe vas spremljam, dokler se zavestno ne odprete neskončnim možnostim in drzno ne izberete zase tistega, kar je v skladu z vašimi vrednotami in vašo življenjsko namero. Vodim tudi skupinske delavnice, na katerih se udeleženke ljubeče povežejo s svojim telesom, ga doživijo kot tempelj svoje duše in dovolijo svoji ženstvenosti, da se v polnosti izrazi.
Za več novičk mi lahko sledite na Facebooku in Instagramu.

Danica Vidmar

- Jungian Coach -

V Vitalni Coaching prinašam modrost jeseni življenja in svoje dolgoletne poslovne izkušnje v mednarodnem korporacijskem okolju, ki sem ga leta 2018 zapustila. V letu 2017 sem končala Jungian Coaching Program pri dr. Avi Goren Baru. Nato sem se vpisala še na dveletni program coachinga s pomočjo klientovih artefaktov (Expressive Art Therapy in Coaching), prav tako pri dr. Goren Baru. V letu 2019-2020 sem z zaključenim programom teamskega coachinga pri GTCI (Global Team Coaching Institute) pridobila osnovni nivo EMCC coaching akreditacije. Delujem tudi kot asistentka na mednarodnem on-line izobraževanju, International Jungian Coaching School, ki ga vodi dr. Goren Bar. Prav tako sem dolgoletna sodelavka zavoda FamilyLab Slovenija, kjer se ukvarjam predvsem z odnosi med starši in odraslimi otroki. O iskanju poti do odraslih otrok sem napisala tudi knjigo Deklice brez gnezda*. Na tej poti pa sem v resnici zgradila srečnejšo sebe in našla notranji mir. Brez podpore učinkov jungovskega coachinga in coachinga s pomočjo ekspresivne umetnosti se to gotovo ne bi zgodilo.
O knjigi
Naroči knjigo

Izkušnje

- naših zadovoljnih strank -

avatar-1
Maja Z.

PR & Marketing specialist

»Doživela sem jo kot izjemno intuitivno, negujočo in razumevajočo coachinjo, ki je prav tako zelo dober opazovalec. Vzpostavi pristen, zaupen in varen odnos, brez obsojanja; pri soočanju z mojimi strahovi pa me je vodila, da sem lahko ugledala tudi drugačno plat le-teh. Skozi ves proces se je skrbno prilagajala moji dinamiki in zasledovanju mojega uspešno doseženega cilja!«

avatar-1
Matija Vidic

Senior Controller

»Danica mi je pomagala razumeti karierne možnosti in mi pomagala pri sprejemu odločitve za naslednji karierni korak. Prav tako mi je pomagala pri osebnem razvoju, kar mi je zelo koristilo tako na poslovnem svetu, kot tudi privatnem področju. Pri tem sem posebno hvaležen za njen individualni pristop, osebno razumevanje situacij in izvrsten čut za posameznika.

avatar-1
Gregor

IT Specialist

»It was a good experience working with her. If you want to get your mind clear and really zoom in on your intention, especially the part of what prevented you to not reach you specific goals till now, she is the right person to help you out. She really has a honest burning desire to help you get what you want and actualize your potential in every segment of your life. I can only recommend her.«